ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อานนท์    ภูพันนา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)