ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุณา    อิสสาหาก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกือยา
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1