ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สุณา    อิสสาหาก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกือยา
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1