ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุเทพ    เมืองดี
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เพียงหลวง 16
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4