ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฤกษ์    หน่อทวี
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าข้าม
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1