ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาพร    สุวรรณโณ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดถ้ำเทียนถวาย
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4