ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ภาวิตา    เกตุพิมล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหูรอ
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 1