ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กัญญาภัค    ภักดีโชติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปะกาจินอ
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1