ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง กัญญาภัค    ภักดีโชติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านทุ่ง
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1