ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นาอีหม๊ะ    หวันมีนา
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่ง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1