ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว นาอีหม๊ะ    หวันมีนา
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านทุ่ง
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1