ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี สนาน    คงอ้าย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฟักทอง
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2