ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กรรณิการ์    พันทุมมา
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกคอนวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)