ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กัญทิญา    สุดจิตร
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นิคมสงเคราะห์ 2
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 2