ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุจิตรา    ศรีชาติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1