ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปราโมทย์    แสนประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขาโล้น
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2