ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำลี    พะนุพะนัน
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองเหนือวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)