ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย โอภาส    คงภักดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขาตั้ง
สังกัด
สพป.กระบี่