ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กฤษณะ    เครืออยู่
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)