ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กัลยรัตน์    จิตต์สำรวย
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3