ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทิพย์วรรณ    เสวิคาน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1