ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อับดุลรอแมน    เสนสะนา
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านควนโนรี
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 2