ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิเชียร    โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ่อยางวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)