ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว แจ่มจันทร์    แก้วเวียง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1