ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อวยพร    ไชยอินทร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปะคำสำโรง
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4