ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จตุพร    สุขกันยา
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสูงโคกกลาง
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ