ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นพพล    ต๊ะติ๊บ
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาน้อย
สังกัด
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)