ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มนัสญา    รักบุญ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูเขียว
สังกัด
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)