ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไตรรัตน์    ศรีจิตรแจ่ม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สารวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)