ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ณรงค์    หงษ์ยนต์
ตำแหน่ง ยาม
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)