ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มิตร    คำเลี้ยง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสถิตโพธาราม
สังกัด
สพป.กระบี่