ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปฤษฎิ์ศิษฏ์    นาคช่วย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)