ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อภิรา    จันทเวช
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแหลมปอ
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 2