ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมมุติ    วรรณโสภา
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสูงโคกกลาง
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ