ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พร้อมพงศ์    ไอยราเศวต
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)