ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรูญ    พันธ์ศรีธัญรัตน์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)