ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญชัย    สิทธิโชติ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองเหนือวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)