ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เสาวันดี    ชนะเพ็ชร์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากพนัง
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)