ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีรยุทธ์    สาบุ่ง
ตำแหน่ง
ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)