ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว รอซีดะห์    มือเก๊าะ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกาหนั๊วะ
สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3