ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวรอซีดะห์    มือเก๊าะ
ตำแหน่ง
  ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศศ.บ. วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านกาหนั๊วะ
สังกัด
  สพป.นราธิวาส เขต 3
e-mail
  Rosidah_hawa@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  073545507