ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เบญจา    เรืองวราศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังอ้อ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 1