ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วัณณิตาร์    กองหิน
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าก้าง
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 2