ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อับดุลเลาะ    สาแม
ตำแหน่ง
ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปะแดลางา
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1