ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ณภัสต์ศรณ์    บุญพิทักษ์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาส่วง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5