ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นวลกนกพรรณศร    สนั่นเมือง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่วะวิทยา
สังกัด
สพป.ลำปาง เขต 2