ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กรรณิการ์    ผาจันทร์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขุมดิน
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2