ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปรียานุช    ทวีพูน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)