ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประภา    ศรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาส่วง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5