ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย lสมเกียรติ    สุวรรณไตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แนงมุดวิทยา
สังกัด สพม.เขต 33(สุรินทร์)