ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเกียรติ    สุวรรณไตร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แนงมุดวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)