ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พสุธร    หยั่งกระโทก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3