ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สะอูดี    มามะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปะกาฮะรัง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1