ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มานะ    ตั้งบุบผา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตลุงโนนกอก
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2