ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รอปีเสาะ    บินล่าเต๊ะ
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยามูเฉลิม
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1